Hyundai

Lithia Hyundai of Fresno

5590 N Blackstone
Directions Fresno, CA 93710

  • Call: (888) 440-9134
Info

Fresno Lease Specials

Contact

Lithia Hyundai of Fresno

5590 N Blackstone
Directions Fresno, CA 93710

  • Sales: (888) 440-9134

Hours

  • Monday 8:00 AM - 8:00 PM
  • Tuesday 8:00 AM - 8:00 PM
  • Wednesday 8:00 AM - 8:00 PM
  • Thursday 8:00 AM - 8:00 PM
  • Friday 8:00 AM - 8:00 PM
  • Saturday 8:00 AM - 8:00 PM
  • Sunday 10:00 AM - 7:00 PM